Retourrecht en herroepingsrecht

Voorwaarden van het retourrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een producten

gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen ontbinden.

BVBA VANDEWAETERE TRADING mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door

de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft

ontvangen. BVBA VANDEWAETERE TRADING mag, mits hij de consument hier

voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een

bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:

de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste

zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de

aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Zo zal hij het product niet

schilderen noch incorporeren in een ander goed. Het uitgangspunt hierbij is dat de

consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou

mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het

gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid

3.

Retourneren en ons inlichten

Indien u een artikel ontvangt dat beschadigd is aangekomen, graag ons binnen de 48 uur na ontvangst contacteren om dit te melden. (info@tuningonline.eu)

Controleer steeds of u het correcte artikel heeft ontvangen.
Indien dit niet het geval is, contacteer ons eveneens via mail.
Zolang het artikel ongewijzigd is gebleven kunnen we probleemloos ruilen en u het correcte artikel bezorgen.

Indien u een artikel wilt retourneren, breng ons hier dan over op de hoogte binnen de 14 dagen bedenktijd. Dit via mail, met vermelding van de bestelreferentie (info@tuningonline.eu).

Na het aanmelden heeft u 14 kalenderdagen om ervoor te zorgen dat het pakket bij ons is aangekomen.

Stuur het artikel naar:

Vandewaetere Trading
(Tuningonline)

Sint-Maartensveldstraat 18

8850 ARDOOIE – BELGIË

Telefoonnummer: +32 (0)473 712 997

E-mail: info@tuningonline.eu

De kosten van het terugsturen van een artikel worden door de klant gedragen.
Voor een klein pakket (product waarmee referentienummer meestal met '2' begint) kost dit ongeveer 10 euro voor BENELUX en dichtbij liggende landen.

Voor een groter pakket komt dit op ongeveer 35 euro.

(uiteraard afhankelijk van de voorwaarden en tarieven van het koerierbedrijf)

Voor het verzenden van het pakket kunt u onder meer bij DPD terecht.

Hou het bewijs van verzending en trackingnummer goed bij.

Indien u de zending niet gefrankeerd naar ons toe stuurt, zullen deze kosten in mindering gebracht worden van het totaalbedrag.

Bij het compleet en onbeschadigd aankomen van het artikel, binnen de afgesproken termijn:

wordt de aankoopprijs van het product + aangerekende kosten voor het sturen van de zending naar de klant teruggestort. Dit binnen de termijn van 14 kalenderdagen en naar de rekening waarvan het geld werd verstuurd.

Tijdens onze duidelijk vooraf aangekondigde verlofperiode kunnen retours niet aangenomen of teruggestort worden.

Verstuur het product in de originele verpakking en op dezelfde wijze als het bij u is aangekomen.
Verwijder geen stickers die ons extra informatie over het product verlenen zoals barcodes en productbeschrijving.

Gelieve het ingevulde retourformulier in de doos mee te sturen.